logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru ( SAP) jest instalacją podnoszącą  bezpieczeństwo użytkowników budynku. Montaż systemu przeciwpożarowego  w wielu przypadkach jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy decydują się na tego rodzaju instalacje. Świadomość ryzyka jakie niesie za sobą brak zabezpieczeń powoduje wzrost zainteresowania systemami przeciwpożarowymi w obiektach w któych nie jest to wymgane.

System sygnalizacji pożaru w przypadku zagrożenia pożarowego odpowiada za szybką detekcje i przesłanie informacji do centrali pożarowej. Jego zadaniem jest wykrycie ewentualnego pożaru w jego początkowej fazie. Dodatkową korzyściąinstalacji systemu sygnalizacji pożaru poza bezpieczeństwem użytkowników w danym  miejscu ijest podniesienie wartości ubezpieczenia obiektu przez ubezpieczyciela lub obniżenie przez niego składek.

Jako firma projektujemy i montujemy systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowane przez nas systemy alarmu pożarowego (SAP) opieramy o wytyczne zawarte w PKN-CEN/TS 54 - 14. Dobór elementów systemu (SAP) uzależniony jest od wielkości obiektu a także jego charakterystyki budowlanej oraz przeznaczenia.

Na etapie projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pożarowej ściśle współpracujemy ze zleceniodawcą jak również z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który odpowiedzialny jest za uzgodnienie dokumentacji, zapewniając dzięki temu najlepszy dobór elementów systemu sygnalizacji pożaru dla Twojego obiektu. Szereg doświadczeń wskazuje, że istotnym aspektem jest możliwość późniejszej rozbudowy systemu o nowe elementy.
Współpracując z wieloma producentami systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce mamy możliwość zaproponowania rozwiązań, które okażą się korzystne zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i niezawodności w późniejszej eksploatacji.

Uruchomienie Oraz Podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożaru Do Straży Pożarnej

System sygnalizacji pożaru należy regularnie konserwować. Profesjonalne zaprojektowanie i wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej gwarantuje ograniczenie liczby fałszywych alarmów do minimum. Dzięki naszym specjalistom w dziedzinie projektowania oraz instalacji systemów sygnalizacji pożarowej instalowane przez nas urządzenia są całkowicie niezawodne. W pełni sprawny system, za pomocą urządzenia transmisji alarmu (UTA), można przyłączyć do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Istnieje również możliwość podłączenia centrali firmy ochroniarskiej, która również będzie mieć za zadanie reagować w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego.

Systemy sygnalizacji pożaru kompatybilne są z innymi systemami automatyki budynkowej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Zaliczyć do nich możemy:

 • system sygnalizacji włamania i napadu;

 • system kontroli dostępu;

 • system monitoringu wizyjnego CCTV;

 • dźwiękowy system ostrzegawczy;

 • system oddymiania;

 • wentylacja strumieniowa w garażach podziemnych;

 

SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór naszych specjalistów pozwoli na niezawodne działanie instalacji systemu wykrywania pożaru, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia.

 

Serwis elementów systemu sygnalizacji pożaru powinno się powierzać osobom o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających autoryzację producentów na świadczenie usług z zakresu projektowania, instalacji oraz przeglądów technicznych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej.

W ramach naszych usług oferujemy stałe wsparcie serwisowe SAP produktów firm takich jak:

 • POLON ALFA

 • ESSER

 • BOSCH

 • SIEMENS

 • ARITECH

 • PROTEC

 • ZETTLER

 • SATEL

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru

W przypadku pojawienia się problemów technicznych udzielamy niezbędnych wskazówek telefonicznie a jeśli sytuacja wymaga interwencji świadczymy usługę serwisową w postaci przyjazdu bezpośrednio na miejsce.

Oferujemy wykonanie okresowych przeglądów technicznych systemu sygnalizacji pożaru jak również abonament, w ramach którego przejmiemy odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu przez caly rok.  Cena usługi zależna będzie od wielkości systemu zainstalowanego w budynku. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego, a  udzielimy Ci rzetelnej porady i rozwiejemy wszelkie wątpliwości z zakresu SAP.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.