logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Przegląd hydrantów

Przegląd hydrantów

Czy wiesz, że wykonanie przeglądu technicznego instalacji hydrantowej wpływa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i może znacznie ograniczyć straty wywołane pożarem? Hydrant wewnętrzny jak i zewnętrzny umożliwia bezpośredni dostęp do wody w sytuacji pojawienia się POŻARU a sprawna instalacja hydrantowa to znaczne zwiększenie szans na uratowanie mienia i zdrowia. Instalacja wodociągowa wewnętrzna  odgrywa główną rolę w doprowadzeniu wody gaśniczej do miejsc w któych widoczny jest ogień. W dzisiejszych czasach wewnętrzne sieci hydrantowe są w zasadzie spotykane w każdym miejscu.

Przegląd hydrantów wewnętrznych należy przeprowadzić conajmniej raz w roku. Sprawdzony hydrant należy oznakowac kontrolką, z napisaem,, SPRAWDZONY,, informacją wykonania następnego przeglądu oraz danymi firmy przeprowadzajacej badanie. W przypadku, gdy stwierdzimy nieprawidłowości  kontrolka zawiera informację ,,NIESPRAWNY,, .

Prawidłowe wartości wydajności dla hydrantów wewnętrznych przy wymaganym minimalnym cisnieniu 0,2 MPA wynosi:

 • HW 25 : 1 dm3/s
 • HW 33 : 1,5 dm3/s
 • HW 52 : 2,5 dm3/s

Jak wygląda przegląd techniczny i konserwacja sieci hydrantowej?

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

 

Czynności związane z przeglądem instalacji hydrantowej: 

 

 • Sprawdzenie stanu techniczny szafek hydrantowych i umiejscowienia hydrantów; 
 • Sprawdzenie oznakowania wraz z instrukcją obsługi; 
 • Poddanie próbie ciśnieniowej węży na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat; 
 • Przegląd prądownicy;
 • Oznakowanie hydrantu etykietą (SPRAWDZONY lub USZKODZONY); 
 • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności. 

 

Celem badania technicznego jest wykazanie wydajności instalacji poprzez określenie ciśnienia statycznego jak i dynamicznego w każdym hydrancie. Pomiary są wykonywane za pomocą certyfikowanego sprzętu, który posiada legalizowane świadectwo wzorcowania. 

 

Pomiar ciśnień w hydrantach. 

 

Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są do gaszenia pożarów w początkowej fazie. Skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych zależy głównie od ich parametrów hydraulicznych: ciśnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej. Wymagania co do wielkości tych parametrów określają następujące przepisy:

Przegląd hydrantów

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 121.poz 1138 N-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
 • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. 
 • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.
Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.