logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Oznakowanie ewakuacyjne budynków

Oznakowanie ewakuacyjne budynków

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do strefy bezpiecznej. Strefa ta jest zazwyczaj zlokalizowana na zewnątrz budynku (obiektu) w bezpiecznej odległości od strefy zagrożonej/zagrożenia. Na drogach ewakuacji przeszkodę stanowić może zadymienie, które znacznie utrudnia (a czasem nawet uniemożliwia) skuteczne opuszczenie budynku. Nawet w obiektach o dość prostej budowie w warunkach ograniczonej widoczności odnalezienie bezpiecznej i najkrótszej drogi ewakuacyjnej jest problematyczne. Do informowania użytkowników budynku o właściwym kierunku drogi ewakuacyjnej służą odpowiednie znaki ewakuacyjne. Aby spełniały one swoją rolę, muszą być jednoznaczne, rozmieszczone w sposób umożliwiający ich poprawne odczytanie oraz stosowane według obowiązujących wymagań.

 

Oznakowanie budynku jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy. Znaki ewakuacyjne oraz znaki sprzętu przeciwpożarowego powinny być rozmieszczone w miejscach widocznych tak aby każdy w przypadku zagrożenia mógł je bez problemu zlokalizować.

Oznakowanie ewakuacyjne budynków

Pan Hydrant oznakowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. Stosujemy znaki zgodne z najnowszą normą, tj: ISO 7010. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu możemy zagwarantować właściwe rozmieszczenie oznakowania.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.