logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

Sporządzenie operatu przeciwpożarowego jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów. Nasza firma zajmuje się usługami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ofercie usług przeciwpożarowych znajdziesz m.in. opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także operatu przeciwpożarowego. Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. operat przeciwpożarowy zawierać powinien warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, które należy uzgodnić z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa precyzuje również przez kogo ma zostać wykonany operat przeciwpożarowy. 

  • jeśli organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska operat przeciwpożarowy opracowuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  • jeśli organem właściwym jest starosta operat przeciwpożarowy opracowuje inżynier pożarnictwa lub osoba, która ukończyła studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Operat ppoż. zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Obecnie podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne, co do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla miejsc magazynowania, zbierania oraz przetwarzania odpadów jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Powyższe rozporządzenie stanowi istotną zmianę w zakresie sporządzania operatu przeciwpożarowego.

Operat przeciwpożarowy

Wybierając nas masz gwarancję, że operat przeciwpożarowy opracowany zostanie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa. Znajomość przepisów z zakresu ochrony ppoż. pozwoli na realizację dokumentu operatu przeciwpożarowego, w krótkim okresie czasu a doświadczenie zdobyte podczas dziesiątek zrealizowanych operatów przeciwpożarowych zapewni uniknięcie problemów podczas uzgadniania operatu ppoż. przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.