logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

 

Opracowanie dokumentacji Oceny Zagrożenia Wybuchem to podstawowy obowiązek właściciela bądź zarządcy obiektu lub terenu mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

 

Ocena zagrożenia wybuchem

Na podstawie oceny dokonujemy dalszych czynności minimalizujących skutki ewentualnego wybuchu. Dokonujemy oceny ryzyka wybuchu, a także wyznaczamy strefy zagrożenia dla instalacji procesowych oraz obiektów, w których realne jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej. Celem opracowania jest sklasyfikowanie przestrzeni zagrożenia w taki sposób by zastosować zabezpieczenia urządzeń lub obiektów przed powstaniem pożaru lub wybuchu.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.