logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.

 • Stały serwis urządzeń przeciwpożarowych
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Przeglądy gaśnic i hydrantów
 • Oznakowanie obiektu w znaki ewakuacyjne
 • Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania warunków
 • Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy
 • Usunięcie zaleceń pokontrolnych
 • Korespondencja z Państwową Strażą Pożarną
 • Sporządzanie raportów ze stanu bezpieczeństwa
 • Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Dbanie o przestrzeganie terminów przeglądów sprzętu przeciwpożarowego
 • Testowanie Instalacji oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru i innych.
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Inne usługi przeciwpożarowe wynikające ze specyfiki obiektu
Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.