logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Wysoka jakość zabezpieczenia ppoż. i profesjonalny montaż

Naszym celem jest profesjonalna obsługa związana z ochroną przeciwpożarową budynków. Zajmujemy się opracowaniem projektów,montażem i konserwacją systemów przeciwpożarowych, przeglądami technicznymi podręcznego sprzętu gaśniczego jak gaśnice czy hydranty.

Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie i wiedzę niezbędną  w zakresie wymagań jakie stawiają nam przepisy z ochrony przeciwpożarowej budynków  oraz wymogów związanych z profesjonalnym projektowaniem systemów przeciwpożarowych.

Postaw na jakość

Jak dotąd baza naszych klientów stale się powiększa. Zaufało Nam kilkadziesiąt firm oraz instytucji. Szukając kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej odezwij się do nas. Zapewniamy fachową wiedzę i wsparcie techniczne począwszy od fazy projektowania instalacji po montaż i konserwację. Współpracując z nami masz gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. W zależności od zapotrzebowania i możłiwości finansowych dobierzemy dla Państwa rozwiązania, które w pełni spełnią nasze wspólne oczekiwania a dzięki współpracy z firmami dystrybuującymi urządzenia przeciwpożarowe jesteśmy  konkurencyjni cenowo.

Podejmując współpracę z naszą firmą stawiasz na spokój i rzetelność wykonanych usług.

Zainwestuj w bezpieczeństwo

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi przeciwpożarowe. Oferujemy swoje wsparcie przy projektowaniu i opracowywaniu dokumentacji przeciwpożarowej. Potrzebujesz systemu sygnalizacji pożarowej, sytemu oświetlenia awaryjnego,oddymiania czy przeglądu hydrantów? A może czujka pożarowa sygnalizuje Ci alarm mimo że nic się nie dzieje i nie wiesz co z tym zrobić? Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy analizę bezpieczeństwa pożarowego budynku a dzięki doświadczonej kadrze szybko dobierzemy odpowiednie rozwiązania dla Twojego obiektu.  Nasi specjaliści ochrony przeciwpożarowej dobiorą odpowiedni  system wykrywania pożaru lub poprawią funkcjonowanie już istniejącego systemu. Źle zaprojektowany system sygnalizacji pożaru lub źle dobrane urządzenia są powodem fałszywych alarmów i niepotrzebnych wizyt PSP czy zespołów serwisujących. Dlatego skontaktuj się z nami a nasi fachowcy przyjadą na Twój obiekt w celu doprecyzowania wymagań dla danego budynku. Oferujemy swoje wsparcie w trakcie trwania inwestycji a także po jej wykonaniu. 

Zapraszamy do kontaktu

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są niezbędne wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko powstania pożaru – w budynkach mieszkalnych czy biurach  mają na celu zabezpieczenie przebywających wewnątrz nich ludzi i umożliwienie im sprawnej ewakuacji. Skutecznie  chronią zarówno mienie jak i  ludzi. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na czynne oraz bierne. Największe znaczenie dla ograniczania pożaru i jego negatywnych skutków mają zabezpieczenia czynne, jednak zabezpieczenia bierne nie pozostają bez wpływu na rozwój pożaru, opóźniając jego powstanie w wielu przypadkach. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia drewna, stali, systemów wentylacji, elewacji betonowych itp. Mogą to być impregnaty, zaprawy ogniochronne i tym podobne rozwiązania, które przede wszystkim mają na celu opóźnienie osiągnięcia temperatury krytycznej, która prowadzi do utraty właściwości lub rozpoczęcia wydzielania łatwopalnych substancji. Zabezpieczenia ogniochronne bierne w przypadku wystąpienia pożaru nie są w stanie go powstrzymać, mogą jednak spowolnić jego rozwój, dlatego też nie powinniśmy z nich rezygnować. Warto wiedzieć też, że w wielu przypadkach to właśnie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe sprawiły, że poniesione w wyniku pojawienia się ognia straty były znikome. Istotne są jednak czynne zabezpieczenia, które są w stanie ostrzec nas o zagrożeniu oraz samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie. 

 

Istotną rolę odgrywają systemy wentylacyjne, dzięki którym ewakuacja jest łatwiejsza, ale przede wszystkim zmniejsza się zagrożenie ludzkiego życia. Systemy oddymiania pozwalają na pozbycie się z pomieszczenia dymu, który utrudnia ewakuację, może zatruć osoby znajdujące się w budynku i doprowadzić je do śmierci, a także spowodować straty materialne. Systemy sygnalizacji pożarowej uruchamiają instalacje, które zaczynają oddymiać pomieszczenie oraz gasić ogień, a także zawiadamiają o zagrożeniu przebywające w pomieszczeniu osoby oraz odpowiednie służby ratunkowe. Zabezpieczenie przeciwpożarowe są przeznaczone do różnej wielkości obiektów – są stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, biurach, jak i obiektach produkcyjno-magazynowych i inwentarskich.

 

Tworzymy dokumentację przeciwpożarową, przeprowadzamy analizy bezpieczeństwa pożarowego budynków, projektujemy systemy automatyki budynkowej powiązanej z bezpieczeństwem pożarowym, wdrażamy rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia opierając się na doświadczonej kadrze inżynierów i rzeczoznawców.  

 

Podział ze względu na funkcjonalność poszczególnych typów urządzeń ppoż.

  • Procedury, urządzenia i systemy ppoż. zapobiegające powstaniu pożaru jest to szereg przedsięwzięć z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wdrażanie procedur, szkolenia, zwiększają znacząco świadomość użytkowników i w przypadku zagrożenia pożarowego pozwolą na skuteczną ocenę sytuacji i użycie odpowiednich środków w celu zapobieżeniu rozwojowi pożaru lub innego zagrożenia.
  • Systemy wykrywające zjawiska pożarowe - systemy sygnalizacji pożaru czy systemy detekcji gazu pozwalają na wczesne wykrycie zjawisk pożarowych lub zagrożeń powstałych wskutek uwolnienia gazu toksycznego czy wybuchowego. Odpowiednio zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien kontrolować również inną automatykę budynkową w celu niedopuszczenia do rozwoju pożaru a także w celu ochrony użytkowników znajdujących się w obiekcie.
  • Systemy minimalizujące skutki pożaru -  do tej grupy urządzeń zaliczyć można stałe urządzenia gaśnicze, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, systemy oddymiania czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Są to niezwykle ważne systemy wskazujące na swoją przydatność dopiero po zaistnieniu zagrożenia. Stałe urządzenia gaśnicze pozwalają chronić mienie o dużej wartości natomiast dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania czy oświetlenie awaryjne umożliwiają użytkownikom bezpieczną ewakuację ze strefy zagrożonej.
Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.