logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w trakcie eksploatacji powinna być systematycznie poddawana przeglądom. Regularna konserwacja technicznym pozwoli na realizację wszystkich warunków prawidłowego zadziałania. Zaleca się realizację przeglądów technicznych raz na pół roku.

 

Podczas przeglądu firma serwisująca powinna sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów systemu oraz wykonać próby funkcjonalne urządzeń wchodzących w skład instalacji, a w szczególności należy przeprowadzić:

 

  • próbę ciśnienia pneumatycznego i określić spadek ciśnienia po 10 min;
  • próbę drożności każdej z dysz oraz orurowania instalacji;
  • kontrolę poprawności instalacji elementów mechanicznych;
  • kontrolę napełnienia butli,
  • pomiary rezystancji izolacji okablowania i ciągłości żył;
  • badania użytkowe systemu polegające na sprawdzeniu czy wszystkie urządzenia działają zgodnie ze szczegółowym algorytmem funkcjonowania systemu gaszenia, (czujki pożarowe, przyciski sterujące, centrala sterująca gaszeniem, sygnalizatory akustyczne i tablice informacyjne, sprzęt pomiarowy urządzenia i inne).

 

W celu zapewnienia, gotowości do pracy, użytkownik powinien wykonywać regularne przeglądy techniczne. Kontrole powinny być wykonywane przez osoby wyznaczone, które zostały wcześniej poinstruowane w zakresie swoich obowiązków, mające dużą wiedzę o urządzeniu gaśniczym na gazy gaśnicze.

Kontrole codzienne

Wizualnie sprawdzenie wszystkich wskaźników/urządzeń pomiarowych w urządzeniu gaśniczym.

 

Kontrole tygodniowe
Wizualnie sprawdzić czy elementy systemu (czujki, wyzwalacz, przyciski, orurowanie, inna armatura przełączająca) są na właściwym miejscu oraz nie zostały uszkodzone. Należy sprawdzić zapas gazu obojętnego; jeżeli spadek ciśnienia jest większy niż 10%, to zbiorniki powinny zostać wymienione lub ponownie napełnione.
W dalszej kolejności należy sprawdzić czy nie nastąpiły istotne zmiany w przestrzeni chronionej, które mogłyby mieć wpływ na skuteczność działania instalacji gaśniczej.
Na koniec sprawdzić obecność zasilania podstawowego i rezerwowego – wskazania uszkodzenia podzespołów centrali na panelu zewnętrznym centrali.

 

Kontrole miesięczne
Wizualnie sprawdzić czy urządzenia oraz elementy realizujące funkcje dodatkowe znajdują się we właściwym miejscu oraz nie są uszkodzone;
Sprawdzić czy personel, który może znajdować się w obrębie strefy chronionej został właściwie przeszkolony.

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Wszystkie usterki, należy odnotować w "Książce Kontroli" i bezzwłocznie zgłosić do serwisu.

W ramach naszych usług oferujemy przeglądy techniczne, konserwację i serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Zapewniamy rzetelność oraz terminowość wykonywanych prac. Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej, normami oraz zaleceniami producentów przez w pełni przeszkolonych serwisantów.

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.