logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO PO ODBIORZE POWINNA ZOSTAĆ PRZEKAZANA UPRAWNIONEJ FIRMIE DO STAŁEJ KONSERWACJI

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i  poddawana obsłudze technicznej. Konserwacja powinna składać się z czynności wymienionych przez producenta i powinna być wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Umowa z firmą prowadzącą konserwację powinna być zawarta po odbiorze końcowym, bez względu na to, czy obiekt jest użytkowany czy też nie.

Proponowane czasookresy przeglądów i obsługi technicznej:

  • codzienny – przez użytkownika,
  • miesięczny - przez użytkownika lub firmę serwisową,
  • roczny - przez firmę serwisową.

 

Serwis roczny oddymiania powinien obejmować:

 

  • oględziny centrali oddymiania, zasilacza i stanu instalacji pneumatycznych;
  • sprawdzanie funkcjonowania-stanu klap, siłowników oraz sprężyn
  • kontrola Ręcznych Przycisków Oddymiania;
  • sprawdzanie klap oddymiających po ich wcześniejszym otwarciu;
  • kontrola części mocujących i ich ewentualna konserwacja;
  • sprawdzanie jakości połączenia urządzeń z systemem sygnalizacji pożarowej;
  • protokół dokonania przeglądu.
Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.