logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Czynności konserwacyjne DSO

Serwis DSO

Czynności konserwacyjne DSO, CO Należy sprawdzić:

 • czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji pomieszczeń, które wpływają na zrozumiałość i słyszalność komunikatów alarmowych. 
 • czy po wywołaniu alarmu z co najmniej jednego wejścia z CSP komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref alarmu głosowego, są słyszalne i zrozumiałe. 
 • czy regulatory głośności (jeśli występują) uwzględniające poziom tła (hałasu) działają prawidłowo
 • czy czas przejścia w stan alarmu głosowego przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP nie przekracza 3 s. 
 • czy książka eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli DSO zawiera wpisy dotyczące awarii i uszkodzeń oraz czy wszystkie awarie i uszkodzenia zostały wyeliminowane.

 

Czynności konserwacyjne  DSO wykonywane co 12 miesięcy:

Należy przeprowadzić wszystkie czynności, które są wykonywane co 3 miesiące, oraz dodatkowo sprawdzić:

 • czy funkcja stopniowej ewakuacji działa prawidłowo. 
 • czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy operatorzy przeprowadzili co najmniej 1 ćwiczenie obsługi centrali DSO oraz przekazywania komunikatów „na żywo”.

 

Czynności konserwacyjne Dla Mikrofonu alarmowego wykonywane co 3 miesiące:

Należy sprawdzić:

 • czy pomieszczenie, w którym znajduje się centrala DSO i/lub mikrofon strażaka, jest chronione przed niepożądanym dostępem oraz czy jest wolne od źródeł ognia i materiałów łatwopalnych,
 • czy dostęp do centrali DSO i/lub mikrofonu strażaka nie jest blokowany,
 • czystość wszystkich obudów centrali DSO i mikrofonów strażaka. 
 • czystość ruchomych części elektromechanicznych, takich jak wentylatory. 
 • poprawność styków i połączeń.,
 • czy mikrofony alarmowy  (strażaka) działają prawidłowo.
 • czy wszystkie ręczne elementy sterujące i wskaźniki na centrali DSO działają prawidłowo 
 • czy wszystkie funkcje niezwiązane z alarmowaniem są blokowane podczas działań ratowniczych,
 • czy centrala DSO jest zdolna do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do jednego i większej liczby obszarów jednocześnie,
 • czy wzmacniacz rezerwowy zastępuje uszkodzony wzmacniacz podstawowy. 
 • czy poziom sygnału szumu tła przy mikrofonie DSO nie przekracza 70 dB,
 • czy uszkodzenie torów transmisji między SSP i DSO (tor transmisji do uruchomienia komunikatu z SSP i tor transmisji do przekazania informacji o uszkodzeniu DSO) jest wykrywane i sygnalizowane

 

Czynności konserwacyjne dla zasilania przeprowadzane co 3 miesiące:
Należy sprawdzić:

 • czy przy odłączonym zasilaniu rezerwowym DSO nadal działa poprawnie. 
 • czy przy odłączonym zasilaniu podstawowym   (sieciowym) DSO nadal działa poprawnie.
 • czy po włączeniu DSO poprzez załączenie podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania system jest zdolny do przekazywania komunikatów alarmowych w ciągu maksymalnie 10 s,
 • czy pojemność baterii jest prawidłowa. 
 • czy temperatura otoczenia baterii nie przekracza wartości dopuszczalnej określonej przez producenta baterii. 
 • stan złączy akumulatorów, czystość styków i siłę ich dokręcenia. 
Serwis DSO

Czynności konserwacyjne DSO

 • czy głośniki są zamontowane prawidłowo i odnotować wszelkie zmiany w ich położeniu czy
 • orientacji. 
 • czy uszkodzenie linii głośnikowej (zwarcie, przerwa, doziemienie) jest sygnalizowane przez centralę DSO w ciągu 100 s,
 • czystość wszystkich obudów głośników.
Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.