logo

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Projekty

Projekty

Projekt wykonawczy jest pierwszym krokiem do zrealizowania instalacji przeciwpożarowej w budynku. W przypadku tak ważnych dla bezpieczeństwa ludzi i mienia systemów, jakimi są systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania czy systemy stałych urządzeń gaśniczych prace projektowe należy przeprowadzić niezwykle starannie. Błędy projektowe już na początku mogą przyczynić się do niezrealizowania zadań jakie mają być spełnione przez system w przyszłości. Niezwykle ważnymi elementami w projektowaniu są doświadczenie projektantów oraz możliwość ciągłej współpracy z inżynierami różnych branż, gdyż złożoność niektórych instalacji nie pozwala na wykonanie projektu przez specjalistę tylko w jednej dziedzinie. Według obowiązujących przepisów dokumentacja projektowa technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych musi zostać uzgodniona  z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekt instalacji systemów przeciwpożarowych składa się  z części opisowej oraz części rysunkowej. Czasami konieczne jest wykonanie dodatkowych opracowań: np. w przypadku systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać tzw. matrycę sterowań opartą o założenia scenariusza pożarowego, natomiast w mechanicznych systemach oddymiania konieczne może być wykonanie symulacji CFD inaczej mówiąc symulacja pożaru i  analiza systemów wentylacji pożarowej.

Posiadanie nieprawidłowo opracowanej dokumentacji może nieść za sobą ryzyko pojawiajacych się nieprawidłowości, fałszywych alarmów a nawet nie zadziałania  systemu w systuacji zagrażajacej zdrowiu bądź życiu. Merytorycznie zaprojektowana dokumentacja instalacji przeciwpożarowej powinna spełnić wymagania przepisów o ochronie przeciwpożarowej .

Opracowujemy projekty systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych takich jak:

  • systemy sygnalizacji pożaru
  • systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych 
  • systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych
  • systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Ponadto wykonujemy dokumentację pomocniczą:

  • scenariusze pożarowe
  • matryce sterowań systemu sygnalizacji pożaru
  • symulacje numeryczne CFD
  • schematy i rysunki instalacji
Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.