logo

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

 

Zarządcy i właściciele budynku są zobowiązani do odpowiedniego zabezpieczenie nieruchomości przed możliwością wystąpienia pożaru. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych a także zadbanie o wyposażenie budynku w odpowiedni sprzęt gaśniczny. Na ich barkach spoczywa konieczność zadbania o bezpieczne warunki pracy a co za tym idzie o bezpieczną i sprawną ewakuacje ludzi z zagrożonego miejsca.

 

ZAGADNIENIA PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ

Jednym z najważniejszych dokumentów, który reguluje kwestię ochrony przeciwpożarowej, jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351). Oprócz tego ważne zapisy znaleźć można również, m.in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Zgodnie z ustawą za ochronę przeciwpożarową uznaje się przedsięwzięcia, których celem jest zabezpieczenie zdrowia, mienia, życia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zgodnie z zapisami Ustawy ochrona przeciwpożarowa to  szereg działań, które podejmuje się, by wspierać ochronę techniczną budynku oraz przygotować środki o charakterze formalno-prawnym. Zgodnie z w/w Ustawą ochrona polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Jednym ze sposobów na zwiększenie ochrony i wyeliminowanie  niebezpieczeństwa w postaci pożaru są regularne przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczu oraz instalacji przeciwpożarowych zamontowanych w obiekcie.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Jednym z podstawowych środków ochrony przeciwpożarowej jest wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy oraz dostosowanie obiektu zgodnie z zaleceniami zawartymi m.in. w ekspertyzie przeciwpożarowej. Każde z takich urządzeń musi być w pełni sprawne, bowiem nawet najmniejsza awaria może wywołać szereg nieszczęśliwych zdarzeń, stanowiąc poważne zagrożenie dla życia ludzkiego.

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zarządcy i właściciele budynku winni zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz takie wyposażenie budynku, aby w razie niebezpieczeństwa można było sprawnie ewakuować osoby znajdujące się wewnątrz nieruchomości..

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjna czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako magazyn. Urządzenia tego typu muszą posiadać również place składowe oraz budynki

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.