logo

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

 

PRZEGLĄD GAŚNIC, LEGALIZACJA GAŚNIC I KONSERWACJA GAŚNIC ORAZ AGREGATÓW GAŚNICZYCH NIEZALEŻNIE OD PROFILU DZIAŁALNOŚCI, KAŻDY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W GAŚNICE. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ BUDYNKÓW, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA ORAZ W NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH JAKO MAGAZYNY. W URZĄDZENIA TEGO TYPU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE PLACE SKŁADOWE ORAZ BUDYNKI INWENTARSKIE.

 

 

NA CZYM POLEGA LEGALIZACJA GAŚNIC?

 

Gaśnice to podstawowe środki ochrony ppoż. Bardzo często to one pozwalają na skuteczne ugaszenie pożaru w pierwszej jego fazie. Szybko wykryty pożar, z pomocą sprawnej gaśnicy może być skutecznie ugaszony. Istotnym jest aby pracownicy zatrudnieni w budynku systematycznie uczestniczyli w szkoleniach ppoż., podczas których można nabyć praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania środków gaśniczych i prawidłowego użycia gaśnic. Koniecznym warunkiem pełnej sprawności gaśnic są ich regularne przeglądy. Każde urządzenie posiada własny okres gwarancji. Istotnym jest by nie mylić go z okresem legalizacji. Gwarancję określa producent urządzenia, który zaświadcza, że przez dany okres czasu urządzenie będzie działało prawidłowo. Okres legalizacji gaśnicy (w tym legalizacji agregatów gaśniczych) określają odrębne przepisy. W Polsce zakres stosowania oraz konserwacji gaśnic jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów.

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zarządcy i właściciele budynku winni zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz takie wyposażenie budynku, aby w razie niebezpieczeństwa można było sprawnie ewakuować osoby znajdujące się wewnątrz nieruchomości..

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjna czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako magazyn. Urządzenia tego typu muszą posiadać również place składowe oraz budynki

Kontakt | Pan Hydrant

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość! odpowiemy najszybszej jak to możliwe.